Region Syddanmark vil lave klinik på sygehus med praktiserende læger

Region Syddanmark vil løse manglen på praktiserende læger i Esbjerg-området ved at oprette en klinik på Sydvestjysk Sygehus til 3200 patienter. Det vil regionen nu søge ministeriel tilladelse til.

En klinik med praktiserende læger på sygehuset vil løse både problemet her og nu med mangel på praktiserende læger og på sigt øge mulighederne for at rekruttere yngre læger til sygehuset. Klinikken skal placeres i lokaler tæt på akutmodtagelsen på Sydvestjysk Sygehus.

Region Syddanmark er ifølge sundhedsloven forpligtet til at sikre regionens borgere en god lægedækning med tilgængelige sundhedstilbud i hele regionen.

Regionen har svært ved at leve op til forpligtelsen i flere områder - også i Esbjerg-området. Der har gennem de seneste år været meget begrænset lægevalg i Esbjerg og omegn, og det har været nødvendigt at etablere et midlertidigt, regionsdrevet tilbud i Langlihuset i Hjerting og efterfølgende en klinik drevet af en privat aktør.

Nu vil regionen ansøge Sundheds- og Ældreministeriet om tilladelse til at etablere forsøg med nye organisationsformer, ved at der etableres en almenmedicinsk klinik i regionalt regi på Sydvestjysk Sygehus.

Forsøget skal afprøve samdrift og nye metoder og organisatorisk set-up mellem almen praksis og sygehus. Klinikken vil i princippet begynde uden patienter, men der forventes en relativ hurtig tilgang til praksis på grund af det begrænsede lægevalg i byen gennem flere år og ældre lægers forventede ophør uden anden overtagelse, hedder det regionens udkast til ansøgning om at måtte sætte forsøget i gang.

Der lægges op til at ansøge om en forsøgsperiode på seks år, og til at den samlede indsats vil blive finansieret af det budget, der i forvejen anvendes på området.

Umiddelbart ser de praktiserende lægers organisation PLO positivt på forsøgets gennemførelse.

 

 

 

 

 

R