S: Snerydning giver kæmpe-administration

Esbjerg har klaget: Ny vejlov vil give kommunerne unødige udgifter til snerydning. Folketingsmedlem fra Kolding stiller ministeren spørgsmål

Det er et socialdemokratiske folketingsmedlem, Christian Rabjerg Madsen fra Kolding, der stiller tre spørgsmål til  transportminister Hans Christian Schmidt, Venstre.

- Det virker som om Esbjerg Kommuner - og altså mange andre kommuner - vil få helt unødvendige udgifter til at finde ud af, hvem der kan få tilbudt snerydning af hjørnegrunde på kommunens regning. Faktisk kan det betyde, at borgerne oplever at de får en dårligere service, fordi der er forvirring om, hvem der kan få det og hvem der ikke kan, siger Christian Rabjerg Madsen til TV SYD.

Det er Enhedslistens transportordfører i Folketinget, Henning Hyllested fra Esbjerg, der har foreslået ændringen i vejloven. Det sker efter en sag fra Høruphav i Sønderborg Kommune, hvor borgerne protesterede over en skærpelse af kravet til at rydde sne på deres fortove. Hyllested fik i lovteksten indført, at hjørnegrundens fortov kun skulle ryddes af brogeren , hvis der er tale om et såkaldt ubrudt fortov.

Anders Kronborg, socialdemokratisk udvalgsformand for teknik og miljø i Esbjerg Kommune, er godt utilfreds med den nye vejlov på det her felt.

- Det giver en masse administration. Vi har haft en mand til at sidde og registrere fortove m.m. for at finde ud af det her. Vi regner med mindst en halv millioner kroner i ekstra udgift på det, siger han til TV SYD.

 

 

 

Her er de tre §20-spørgsmål til Transportministeren:

1)    I forlængelse af omtalen af den nye vejlovs betydning for snerydningen i Esbjerg i hhv. JydskeVestkysten Esbjerg (18. november) og på Tvsyd ( http://www.tvsyd.dk/nyheder/18-11-2015/1712/1712-udsendelsen-18-november-2015#player , 18. november ) vil jeg spørge, om ministeren deler opfattelsen af, at den nye vejlovs konsekvenser for vintertjeneste på fortove, kan være vanskelig for kommunerne at administrere, da der er mange og meget små delstrækninger i boligområderne, hvor kommunerne skal springe mellemliggende strækninger over?

2)    I forlængelse af omtalen af den nye vejlovs betydning for snerydningen i Esbjerg i hhv. JydskeVestkysten Esbjerg (18. november) og på Tvsyd ( http://www.tvsyd.dk/nyheder/18-11-2015/1712/1712-udsendelsen-18-november-2015#player , 18. november ) vil jeg spørge, om ministeren deler opfattelsen af, at den nye vejlovs konsekvenser for vintertjeneste vanskeliggøres ved manglende eller ufuldstændigt datagrundlag, der er meget vanskeligt for kommunerne at holde opdateret og i praksis forholde sig til, hvor og hvad der er adgangsforhold. Blandt andet fordi etablerede udgange ikke registreres og kommunerne ikke sagsbehandler og lovliggøre gående adgange til fortove?

3)    I forlængelse af omtalen af den nye vejlovs betydning for snerydningen i Esbjerg i hhv. JydskeVestkysten Esbjerg (18. november) og på Tvsyd ( http://www.tvsyd.dk/nyheder/18-11-2015/1712/1712-udsendelsen-18-november-2015#player , 18. november ) vil jeg spørge, om ministeren deler opfattelsen af, at den nye vejlovs konsekvenser for vintertjeneste kan give opfattelsen af, at kommunerne forskelsbehandler, da det kan virke ulogisk at kommunerne rydder sne på et fortov, men ikke på fortovet lige ved siden af eller i forlængelse af?

4)    I forlængelse af omtalen af den nye vejlovs betydning for snerydningen i Esbjerg i hhv. JydskeVestkysten Esbjerg (18. november) og på Tvsyd (http://www.tvsyd.dk/nyheder/18-11-2015/1712/1712-udsendelsen-18-november-2015#player , 18. november ) vil jeg spørge, om ministeren deler opfattelsen af, at vejloven bør revideres?