Så er drikkevandet igen rent ved Ribe

Mandag formiddag er der igen rent drikekvand i Ribe-området. Det har været forurenet siden i torsdags.

Mandag ved middagstid blev drikkevandet omkring Ribe erklæret rent. Nu kan det igen drikkes direkte fra hanen.

­- Det er utroligt dejligt, siger Eric Lauridsen, som er projektleder på vand og Varme hos Din Forsyning.

Siden i torsdags har store dele af drikkevandet i Ribe-området og også på Mandø været ramt af forurening med E-colibakterier, men mandag middag konstaterede Din Forsyning, som leverer vandet, sammen med Esbjerg Kommune, som er myndighed på drikkevandsområdet, at vandet nu igen er rent. Anbefalingen om at koge vandet før brug ophæves hermed.

quote

- Det er utroligt dejligt.

Eric Lauridsen, projektleder, Din Forsyning

- Det har været rent siden lørdag aften, men det er først nu, at vi har fået analyserne af de prøver, som vi tog både lørdag aften og søndag formiddag, siger Eric Lauridsen.

Årsagen er endnu ukendt, og måske findes den aldrig.

- Jeg håber virkelig, vi finder den, så vi kan tage vore forholdsregler, og vi arbejder ihærdigt på at finde den rigtige sammenhæng, men det er ikke sikkert, siger projektlederen.

En af teorierne retter sig mod de meget heftige nedbørsmængder. Det kan have ledt overfladevand ind i nogle regnvandstanke.

- Kan man så være helt sikker på, at vandet er rent nu?

- Ja, det er helt sikkert. Vi har etableret et uv-filter, som vandet passerer på vej mod forbrugernes vandhaner, og eventuelle bakterier kan ikke overleve det filter. Så det er helt rent drikkevand, siger Eric Lauridsen.

Første gang du bruger vandet nu, skal du lade det løbe i ti minutter. Derefter kan du bruge det, som du plejer.