TV der bevæger dig

Så er olieaftalen underskrevet

Nordsøaftalen mellem staten og Dansk Undergrunds Consortium blev torsdag formiddag underskrevet i Klimaministeriet.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) og DUC ved Gretchen Watkins, CEO Mærsk Olie og Gas A/S, underskriver aftalen. Foto: Ida Guldbæk Arentsen, Scanpix 2017

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) og DUC ved Gretchen Watkins, CEO Mærsk Olie og Gas A/S, underskrev aftalen, der har følgende hovedpunkter:

  • DUC vil gennemføre en fuld genopbygning af Tyra-anlæggene i Nordsøen.
  • Genopbygningen vil muliggøre udvinding af forventet 129 millioner tønder olie.
  • Tredjepartsadgangen til infrastrukturen i den danske del af Nordsøen forbedres.
  • Der etableres en pulje på 100 millioner kroner til grønne initiativer i relation til olie- og gasindvinding.
  • Der indføres et investeringsvindue fra 2017-2025, hvor virksomhederne midlertidigt får bedre vilkår for at investere i Nordsøen. Det sker i form af skatterabatter til virksomhederne.
  • Konkret betyder det, at kulbrintefradraget hæves over en seksårig periode fra 5 procent årligt til 6,5 procent årligt. Satsen for saldoafskrivninger i kulbrinteskatten hæves fra 15 til 20 procent. Fradragstidspunktet for de to ovennævnte fradrag ændres, fra tidspunktet hvor investeringerne tages i brug, til betalingstidspunktet.
  • Hvis oliepriserne stiger til mindst 75 dollar per tønde, så skal selskaberne starte med at betale skatterabatten tilbage.