Sådan vil EfB sikre topfodbolden i Esbjerg

Esbjerg fB har udarbejdet nye budgetter for de kommende år. Målet er et overskud i 2013, men forinden kræves tilførsel af ny kapital, trimning af økonomien ? og en oprykning.

Esbjerg fB har nu et overblik over konsekvenserne af nedrykningen fra Superligaen og har lagt et budget, der i 2013 skal resultere i et overskud på både drift og bundlinje.

- Vi er udfordret på vores drift og skal have tilført kapital for at sikre os likviditet til at komme igennem tiden i 1. division. Men vi er på vej i den rigtige retning, efter at vi de seneste uger har måttet tage nogle vanskelige beslutninger, siger adm. direktør Søren Poulsen.

EfB havde ved indgangen til året en egenkapital på ca. 22 mio. kr., inklusive ansvarlig lånekapital. Det er ikke tilstrækkeligt til at gennemføre en sæson i 1. division, idet alene tv-indtægterne ventes halveret i 2011 med et indtægtstab på ca. 6,5 mio. kr. til følge.

Her er Esbjergs plan frem mod 2013

EfB?s plan frem mod 2013 rummer disse hovedelementer:
? Spillerlønninger og afskrivninger på spillerkontrakter vil i perioden 2009-2013 blive reduceret med 46 procent.
? Personaleudgifter til administration og trænerstab reduceres i 2009-2013 fra 15,4 til 10,7 mio. kr. EfB?s samlede udgifter forventes i perioden nedbragt med 20,5 mio. kr.
? Der tilføres op til 20 mio. kr. i kapital i de kommende måneder og yderligere 10 mio. kr. i 2012. Besparelser og indtægter ud over de allerede budgetterede, blandt andet reduktion af stadionleje, vil reducere kapitalbehovet.
? Efter et samlet underskud på ca. 30 mio. kr. før skat i årene 2011 og 2012 budgetteres med et overskud på knap 0,7 mio. kr. i 2013. Der budgetteres ikke med spillersalg i årene 2012 og 2013.