TV der bevæger dig

Sælen væltede i farligt område

Kystdirektoratet har afgivet en erklæring om bundforholdene i Vadehavet. Den fortæller, at vaden er et meget dynamisk område, som hele tiden ændrer sig med tidevand, vind, strøm, sand-vandring og om vinteren is-forekomster. Derfor kan man risikere, at bunden ? også i løbet af kort tid - ændrer sig meget.

00:32

1 af 2