TV der bevæger dig

Sangfugl vækker opsigt på Mandø

Ornitologer fra hele landet har sat kurs mod Mandø for at se og fotografere en lille sangfugl, en Rødøjet Vireo.

02:14

Henrik Brandt fotograferede fuglen på syddiget på Mandø onsdag.

1 af 2

De første 25 såkaldte twitchere kæmpede sig onsdag gennem tidevandet og flere af dem er kommet til torsdag. En del af fugleelskerne deltog i et fugletræf på Bornholm, men da de hørte om den sjældne fugl, kastede de sig ud i bilerne og kørte til Mandø i den modsatte ende af landet.

Henrik Brandt, Esbjerg, var den første, der fik billeder af sangfuglen, der aldrig tidligere er set i Danmark.

- Den er kommet fra USA. Under særlige vindforhold bliver den blæst til Europa. Tidligere er den observeret på de britiske øer og i Holland, fortæller Henrik Brandt.

Den lille fugl går en vanskelig tid i møde. Den vil formentlig søge sydpå til varmere himmelstrøg, men den har meget ringe chancer for at overleve på egen hånd.