TV der bevæger dig

Se, hvor de kan teste kæmpe-møller

10 steder i det sydvestlige Jylland kan producenter teste kæmpe-vindmøller på 200-250 meter. Det er tre lokaliteter i Varde og Tønder Kommuner og fire steder i Esbjerg Kommune.

Udsnit af Naturstyrelsens kort over de 24 egnede områder.

Miljøministeriet har udpeget 24 steder, hvor fremtidens testvindmøller på 200-250 meter kan opstilles. Og de 10 af stederne ligger altså  i det sydvestlige Jylland.

Arealerne ligger de steder i Danmark, hvor det blæser mest. D.v.s. langs den jyske vestkyst, i marsken i Sønderjylland samt i Nordjylland og på enkelte kystnære arealer på Sjælland og Lolland.

200 lokaliteter undersøgt

I alt er næsten 200 forskellige lokaliteter undersøgt. Og de 24 steder er udvalgt af forligskredsen bag den politiske aftale om testmøller.

Testmøllerne skal opstilles i den sidste testfase, inden de sendes på markeder. Det er den såkaldte serie-0 møller.

Offentlig høring

De 24 områder er beskrevet i en ny rapport fra Naturstyrelsen. De har været i offentlig høring hen over sommeren. Områderne fordeler sig i 13 forskellige kommuner.

Det er nu op til de enkelte vindmølleproducenter selv at udvikle projekter på de enkelte arealer, som hver især skal godkendes af kommunen og undersøges i en VVM-redegørelse. Arealerne er dermed ikke godkendt til at huse møller endnu.

Find rapporten og oplysninger om serie-0 møllerne her.