Se kortet: Så hurtigt rykker politiet ud i din kommune

Se kortet over, hvor hurtigt politiet rykker ud i din kommune. Særligt i Billund er responstiden faldet.

Hvor lang tid går der egentligt, fra der er ringet 112 til, at politiet er fremme? Den opgørelse laver rigspolitiet hvert år for alle landets kommuner.

Opgørelsen er lavet på baggrund af tal fra de tre første måneder af 2021. I begge politikredse i Syd- og Sønderjylland er responstiden under landsgennemsnittet, der i årets første kvartal er målt til ni minutter og 81 sekunder, før politiet ankommer.

Hos Sydøstjyllands Politi tager det dem i gennemsnit otte minutter og otte sekunder at nå frem. Det er målt på 306 opgaver.

I landets sydligste kreds er responstiden lidt længere, da den i gennemsnit er ni minutter og 37 sekunder målt på 226 kørsler.

Landkommuner har længere responstid

Den længere udrykningstid kan ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi skyldes, at der er nogle store landkommuner i kredsen. Det kan også være afgørende i sammenligningen kommuner i mellem.

- I Esbjerg Kommune er størstedelen af borgerne samlet i byområdet Esbjerg, hvor vi har kort køreafstand. Tønder er en landkommune med en mere spredt befolkning og dermed lang køreafstand – også Rømø hører til Tønder Kommune. Årø hører til Haderslev Kommune. Én eller to udrykninger dertil med færgen tæller rigtig meget med til den negative side i forhold til responstiden for kommunen gennemsnitligt set, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi.

I politikredsen er der stor forskel på udrykningstiden i for eksempel Tønder og Esbjerg Kommune. I Esbjerg er udrykningstiden i gennemsnit syv minutter og 38 sekunder. I Tønder er den 15 minutter og 25 sekunder.

- Rent analytisk følges der hele tiden med i, hvor behovet for patruljer er fordelt på døgnet, geografien, typen af assistancer etc. Vi har overordnet borgeren i centrum i forhold til løbende at optimere indsatsen, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi.

Hvornår rykker politiet hurtigst ud på landsplan?
Tid i minutter
Overfald/slagsmål07:52
Husspektakel09:46
Spirituskørsel10:17
Røveri07:02
Igangværende indbrud08:23
Andet09:37

Årstidens vejr varierer tiden for ankomst

Responstiderne er opgjort i årets første kvartal. Det er en årstid, hvor vejr og vind kan variere meget, når politiet skal rykke ud. Det kan give udsving i udrykningstiden.

- Når responstiden er til den positive side, så forsøger vi hele tiden at forbedre responstiden. Til den negative side kan det trække, hvis en eller flere vintermåneder bliver med is og sne. Uanset hvor gerne patruljerne vil hurtigt frem, så er de nødt til i de perioder at sætte farten ned af hensyn til både egen og andres sikkerhed, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi.