Sidste dråbe fra et af landets ældste vandværker

Et af landets ældste vandværker ? Dagmarsgade Vandværk i Ribe ? har leveret den sidste dråbe vand.

En epoke er slut. Det 123 år gamle vandværk skal ikke længere forsyne Ribe-borgerne med drikkevand.

Esbjerg Forsyning har nu foretaget en planmæssig lukning af vandværket med.

- Dagmarsgade Vandværk har for lille kapacitet, boringerne er ikke sikret tilstrækkelig mod indsivning af overfladevand og så har værkets tekniske standard som helhed også spillet ind i beslutningen, fortæller vandforsyningschef Eric Lauridsen. 

Skindermarkens Vandværk i Ribe og de tilhørende kildepladser vil fremover være leverandør af frisk drikkevand til ripenserne. Vandet hentes fra samme grundvandsmagasin, som Dagmarsgade-værket har gjort. Boringerne ligger nu i Lustrup, men der er tale om de samme sandlag, der strækker sig fra Ribe langt mod syd og øst til Arnum og måske Toftlund.  
 

Vandværksbygning til salg

Dagmarsgade Vandværk er nu tørlagt. Selve afmonteringen af installationer mm. vil finde sted i foråret 2011.

- Fremtiden for vandværksbygningerne og vandtårnet er stadig ukendt, men Esbjerg Forsyning ønsker som udgangspunkt at afhænde dem, da der ikke længere er behov for dem i den fremtidige vandforsyning for Ribe, siger Eric Lauridsen.