Skoleelever: Terror-øvelse gør os mere trygge

På Auraskolen i Sønderris i Esbjerg har de store elever taget godt imod initiativet med at lave en terrorøvelse

Dansktimen i 8.A på Aura-skolen (tidligere Sønderris skole) i Esbjerg ligner sig selv. Men de stærke foruroligende tv-billeder fra terror-aktionenerne i Paris har gjort indtryk på de unge elever.

- Det kommer jo tæt på os, siger Caroline Juel.

- Jeg bliver bange fordet kunne meget nemt ske herhjemme i Danmark også, siger Tobias Jensen.

På torsdag skal de gennemgå en terror-øvelse. Sammen med alle de andre elever på skolen. Som en del af den plan Esbjerg kommune nu har sat i værk på alle skolerne.

- Vi tester den procedure, som er lavet i forbindelse med beredskabsplanen i forhold til, hvordan lærerne får besked og hvordan de skal forholde sig, og her får eleverne at vide, hvordan de skal forholde sig såsom at være så stille som overhovedet muligt, siger skoleleder Torben Mørup til TV SYD.

Alle elever - også de mindste - skal være med i øvelsen. Torben Mørup erkender, at nogle elever kan blive bange, men siger:

- Så er det vores opgave som lærere og pædagoger at tale med dem og få dem til at forstå, hvorfor vi gør det her. Men vi laver også øvelsen så udramatisk som muligt, netop for ikke at skræmme mere end  allerhøjt nødvendigt.

Både Caroline Juel og Tobias Jensen er godt tilfredse med øvelsen.

- Så bliver man ikke så bange, for så ved man mere om, hvad man skal gøre, hvis det skulle ske, siger Caroline Juel.

- Det vil gøre mig mere tryg, siger Tobias Jensen.  

Skoleelever bliver trygge af terrorøvelse.