TV der bevæger dig

Skoleelever vinder pris med film om kærestevold

Tre 14-årige piger fra Vita-skolen i Esbjerg modtager 10.000 kr. Det er foreningen Bryd Tavsheden, der står bag konkurrencen for at sætte fokus på vold. Især den psykiske vold.

01:05

Se videoen, der vandt konkurrencen, her.

At have en kæreste er skønt. For det meste. Men kærlighed kan gøre ondt. For 16.000 unge hvert år gør det helt fysisk ondt. De har ifølge undersøgelse fra VIVE oplevet fysisk kærestevold. 

Men det kan være meget svært at snakke om. At ens kæreste har slået. Eller har udøvet anden form for vold. Psykisk eller seksuel vold. Voldelige former som er endnu sværere at snakke om.  

Foreningen Bryd Tavsheden har derfor sat fokus på kærestevold - med vægt på netop psykisk vold - med en kreativ konkurrence. Med en pris på 10.000 kr. Den blev uddelt i dag torsdag og den heldige vinder er: Tre 14-årige elever fra 8.V og 8.U på Vita-skolen i Esbjerg. 

Mia Bjerge Fjord, Lærke Muff Førrisdahl og Christina Birkelund Rasmussen med præmien - og en check på 10.000 kr. Foto: Finn Grahndin

Volden tynger

- Det er skønt - og vildt overraskende, siger Mia Bjerge Fjord. 

De tre satte sig ned og forsøgte at tænke "ud af boksen" med inspiration fra poetry slam.  

Videoen viser en pige, der læser et digt op, mens hun kigger ind i kameraet. Over hendes skuldre hænger forskellige ord som ”manipulation”, ”ensomhed” og ”kontrol”. I digtet fortæller hun om sit forhold, som over tid eskalerer til, at hun udsættes for psykisk vold. Ordene over hendes skuldre viser de negative følelser, hun oplever i forholdet, som føles som vægt på hendes skuldre. Til sidst tager hun ordet ”kontrol” i egne hænder, som illustration på, at hun tager kontrol over eget liv.

01:07

Videoen her var også nomineret i konkurrencen. Eleverne er også fra Vita-skolen.

Luk video

Ros fra minister

Det svære og hårde emne har fået eleverne til at tænke nye tanker.

- Jeg har lært, at man skal sætte pris på sig selv. At man er meget værd og har ret til at være sig selv, siger Lærke Muff Førrisdahl.

Videoen har imponeret helt ind i regeringen.   

- Filmen vinder førstepladsen i kategorien 7.-9. klasse, fordi den fremstiller unges oplevelser i et psykisk voldeligt forhold. Der er en meget fin symbolik i, at hendes negative følelser tynger på hendes skuldre. Især er det flot belyst, hvordan hun prøver at retfærdiggøre at blive i forholdet, selvom hun udsættes for psykisk vold, siger minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling, Mogens Jensen, der står politisk bag initiativet. 

Krista Refsgaard Eriksen, folkeskolelærer: - Jeg er SÅ stolt af mine elever. Foto: Finn Grahndin

 

Nogle børn er mere udsatte for grov vold end andre:

  • Børn der vokser op i en familie med alkolhol- eller stofmisbrug
  • Børn der har en diagnose
  • Børn med en anden etnisk baggrund end dansk
  • Børn hvis familie er presset økonomisk

Kilde: Børnerådet. 

Manipulation og trusler 

Psykisk kærestevold er en voldsform, der ofte foregår i det skjulte, ikke giver synlige blå mærker og dermed kan være svær at få øje på. Psykisk kærestevold kan fx være vedvarende ydmygelser, kontrol, følelsesmæssig manipulation og trusler. Det kan være at blive styret af sin kæreste og ikke selv få lov til at træffe sine egne valg, såsom hvilke venner man vil se og hvilket tøj, man ønsker at gå i.

- Jeg har lært meget om de tidlige tegn på et dårligt forhold med vold, så man får stoppet det i tide, siger Christina Birkelund Rasmussen.

Psykisk vold kan have tendens til at eskalere over tid. 4 ud af 100 unge kvinder og 1 ud af 100 unge mænd i aldersgruppen 16-19 år har inden for en 1-års periode været udsat for psykisk partnervold.

Se filmene

Vinderne er udvalgt af en dommerkomité bestående af Ligestillingsafdelingen, Det Kriminalpræventive Råd, Bryd Tavsheden samt youtuber Louise Bjerre og forfatter Sebastian Bune. 

Man kan se de fire vindende bidrag på hjemmesiden her. 

Konsekvenser for de unge der udsættes for vold 

  • Når børn og unge oplever vold i opvæksten, vil deres liv oftest komme til at handle om overlevelse i stedet for udvikling. Vold kan have en negativ indflydelse på børns indlæring, følelsesliv, psykiske sundhed og tilknytning.
  • Børn og unge som er udsat for vold i familien eller i kæresteforholdet kan have koncentrationsbesvær, som kan gøre det svært at gennemføre en uddannelse. De har oftest lavt selvværd og nogen udvikler selvskadende adfærd.
  • De kan få problemer med angst, depression og stress og i yderste konsekvens kan det udvikle sig til PTSD (posttraumatisk stress syndrom) og personlighedsforstyrrelser.
  • Følger af vold er ofte skyld og skam, tab af identitet og fornemmelse for egne grænser. Børn og unge, som er udsat for vold, påtager sig ofte ansvaret for den vold, de er udsat for, de har negative tanker om sig selv og begrænset tillid til andre. Vold kan bevirke forekomst af psykosomatiske symptomer, dvs. fysiske symptomer som fx hovedpine, ondt i maven og søvnproblematik, der stammer fra psykiske problemer.
  • Vold fra nære relationer, hvor ens grænser er blevet overtrådt og tilliden er blevet brudt, kan resultere i manglende evne til at knytte sig til andre på en god og hensigtsmæssig måde.
  • Hemmeligholdelse af volden kan medvirke til ensomhed, idet den voldsudsatte ofte forsøger at skabe afstand til andre for at undgå, at de kommer for tæt på og opdager volden. Det kan både være gennem en udadreagerende adfærd eller ved at gøre sig ’usynlig’.

Kilde: Bryd Tavsheden. 

Se mere
Mest sete på tvsyd.dk