Socialpædagoger og Esbjerg Kommune indgår forlig

En strid imellem en plejefamilie og deres arbejdsgiver, Esbjerg Kommune, er endt med forlig om, at kommunen betaler en økonomisk erstatning til familien for det tab de led, da kommunen fratog dem deres plejegodkendelse.

- Det er med stor tilfredshed, vi har noteret, at Esbjerg Kommune har erkendt, at de har handlet forkert over for vores medlem og har indgået forlig, siger Socialpædagogernes formand Benny Andersen om en sag, hvor Esbjerg Kommune uden begrundelse har frataget en plejefamilies plejegodkendelse.

Kommunen fratog plejefamilien deres godkendelse med begrundelse om, at familien ikke længere levede op til de helt særlige krav, som er, når en familie skal tage sig af et plejebarn.

I sin begrundelse for at inddrage godkendelsen påstod kommunen desuden, at plejefamilien til tredje part havde videregivet fortrolige oplysninger omkring barnet.

Plejefamilien klagede herefter til Det Sociale Nævn, som i november 2011 afgjorde, at kommunen ikke havde haft ret til at inddrage godkendelsen som plejefamilie. Nævnet begrundede sin afgørelse med, at kommunen ikke havde bevist, at plejefamilien var uegnet til at tage sig af plejebørn. Nævnet mente heller ikke, at plejefamilien havde overtrådt sin tavshedspligt.

Med afgørelsen fra Det Social Nævn valgte Socialpædagogerne herefter at udtage stævning mod Esbjerg Kommune og krævede, at kommunen betalte erstatning for bl.a. den arbejdsindtægt, plejefamilien mistede, da deres godkendelse blev inddraget. Parterne skulle være mødt i Retten i Esbjerg den 7. april, men få dage forinden blev der i stedet indgået forlig, som indeholder en økonomisk erstatning til plejefamilien.