TV der bevæger dig

Spareplan: Esbjerg skærer i antallet af skoledistrikter

Alle 25 skoler i Esbjerg fortsætter, men antallet af skoledistrikter skæres ned fra 25 til ni.

Esbjergs politikere behandler i øjeblikket et forslag fra forvaltningen.

Folkeskolereformen betyder nemlig nye krav til lederne, der skal holde styr på administration, økonomi og planlægning, og samtidig skal sikre super kvalitet i undervisningen.

- Den opgave løses bedst, når den enkelte leder får fokus på et mere snævert område af ledelsesopgaverne. Derfor giver det ifølge forslaget i stadig mindre grad mening, at vi har 25 skoleledere, 25 viceskoleledere og 25 SFO-ledere, som inden for hvert sit felt i bund og grund løser de samme opgaver, siger borgmester Johnny Søtrup (V).

Politikerne skal spare store summer, men:

- Det er vigtigt at understrege, at forslaget ikke lægger op til, at børn skal flytte skole. De nuværende skoler opretholdes og får ressourcer til at bevare det antal klasser, de har i dag, formanden for Børn & Familieudvalget, Diana Mose Olsen (SF).