Store landbrugsarealer ved Ribe ud af drift

Naturstyrelsen lægger op til at tage 900 hektar jord ud af normal landbrugsdrift ved Vadehavet omkring Ribe for at sikre fuglelivet, især den hvide stork.

Planen indgår i en samlet planlægning og indsats for sårbare naturområder, der er omfattet af EU?s Natura 2000-direktiver.

De over 100 berørte lodsejere i området mener, at ambitionen om at få et enkelt rugende storkepar tilbage til engene omkring Ribe ikke står mål med indsatsen.

Naturstyrelsen lægger op til at genoprette den naturlige vandstand på 400 hektar enge og andre lavbundsområder og reetablere enge på 500 hektar.

Landmændene anslår, at de mister jord og afgrøder for 100 millioner kroner.

Efterlyser dokumentation

Lodsejernes talskvinde, Karin Strudsholm, mener, at planen mangler dokumentation for, at den kan bringe storken tilbage til Ribe.

- Det er syv år siden, at den hvide stork har været i Ribe, og storken er blevet erklæret uddød i Danmark, siger hun.

Landmændene er parate til at indgå mindre omfattende aftaler for at bevare andre sjældne ynglefugle. De vil dog have en mere intensiv jagt på ræve og undvegne mink.
 
Høringsfristen udløber 6. april, og Naturstyrelsen lægger op til at gennemføre nye begrænsninger for landbrugsdriften allerede fra i år.

Se Natura-planerne på Naturstyrelsens hjemmeside.

Natura-planerne