Store tælle-dag i landbruget

50.000 landmænd over hele landet har i dag optalt alle deres dyr. Optællingerne skal give et billede af, hvor mange dyr, der egentlig er på landet. Det gav sved på panden hos nogle, mens andre kunne tage det helt roligt.

Store-tælle-dag på Højlund ved Esbjerg og på Højmosegård ved Vorbasse. Højlund er et kvægbrug. Højmosegård er en kyllinge-farm. Udfordringerne er forskellige, men målet er det samme. Dyrene skal tælles og indberettes.

Årsagen er, at alle landbrugets dyr er opført i det centrale husdyr-register. Hvert dyr har et nummer, som følger dyret hele dets levetid. Optællingen er ikke noget problem hos gårdejer Laust Bendix Jensen på Højlund."Vi tager den tælle-dag med et smil", siger han. Det er ikke noget større problem.

For andre landmænd er udfordringen betydelig større. Kyllinge-producenten i Vorbasse har 44.000 kyllinger - eller sådan cirka. De er umulige at tælle, så optællingen bero på et kvalificeret skøn.

Optællingen af dyfrene foregår, så Danmarks Statistik kan få et samlet overblik over, hvor mange husdyr, vi har i landet.