Store udgifter på marint affald

Vestkyst-kommunerne betaler en stadig højere pris for at klare det affald og den forurening, der kommer fra havet. Esbjerg-politiker kræver handling.

En ny rapport om marint affald fra den internationale miljøorganisation KIMO viser, at de kystnære samfund og maritime erhverv er påført betydelige omkostninger til fjernelse af affald. Omkostninger, der mange steder er stærkt stigende.
 
Således også i Esbjerg Kommune, der hvert år bruger knap en halv mio. kr. bare på strandrensning. Og udgiften er stigende ? simpelt hen fordi mængden af affald er stigende.
 

Vil have strammere regler

Esbjerg Kommune har hvert år store udgifter på at håndtere affald fra havet. Alene strandrensning koster kommunen ½ mio. kr. Det er ikke acceptabelt, især ikke når vi ingen indflydelse har på initiativerne til at nedbringe affaldsmængden, siger formanden for Plan & Miljø, John Snedker (A).
- Mens det er staten og EU, der sætter reglerne for håndtering af affaldet til søs er det de kystnære kommuner, der skal bære de store omkostninger for at sikre miljøet, siger udvalgsformand for Plan & Miljø, John Snedker (A), og det er helt uacceptabelt. Derfor vil Esbjerg Kommune via vores medlemskab af KIMO, nu presse på, for at få strammere regler for affaldshåndtering til søs og hårdere sanktioner over for miljø-synderne, der er ligeglade med miljøet.

 

12 tons affald

Alene på Esbjerg Kommunes knap 14 km strande indsamles årligt næsten 12 tons affald. Hertil kommer det affald, som havnen skal håndtere, så det er ikke småting, der samles op fra havet.
Netop Esbjerg Kommunes strande ligger i det vadehav, som lige er blevet nationalpark og som kommunen derfor har ekstra bevågenhed omkring, med hensyn til miljøet.
 

20.000 tons affald

Marint affald har en markant effekt på havmiljøet, men til dags dato har dog kun få undersøgelser beskæftiget sig med de økonomiske konsekvenser heraf. 
 
Internationale maritime organisationer mener, at Nordsøen hvert år tilføres 20.000 tons affald. 15% flyder rundt på overfladen, 15% skyller op på kysterne og 70% synker til bunds.