Største Nordsø-investering: 21 milliarder kroner skal redde Tyra

Fredag er det formelt besluttet at genopbygge gasfeltet Tyra. Partnerne bag vil bruge 21 milliarder kroner på at genetablere og udbygge offshore-gasfeltet.

21 milliarder. Så mange penge er der ikke smidt i den danske del af Nordsøen tidligere. Men det bliver der nu, hvor Mærsk og deres partnere formelt har besluttet sig for at genopbygge Tyra-feltet i Nordsøen. 

Det skriver Mærsk og partnerne i en pressemeddelelse. 

Genopbygningen vil gå i gang i november 2019 og fortsætte til juli 2022. I den tid vil produktion fra Tyra-feltet stoppe midlertidigt, fremgår det af pressemeddelelsen. 

Mærsk og deres partnernes beslutning om fuld genopbygning kommer i forlængelse af den aftale om udvikling af Nordsøen, regeringen indgik med henholdsvis Mærsk og deres partnere samt et bredt udvalg af partierne i Folketinget i marts 2017. Aftalen havde til formål at fremme investeringer i den danske del af Nordsøen ved at lempe beskatningen i et vindue fra 2017-2025. 

Begrundelsen for en genopbygning er, at havbunden under anlæggene er sunket mere end fem meter, siden de blev bygget i 1984. Det slider på anlæggene og kan udgøre en sikkerhedsrisiko. Derfor er der nu behov for en betydelig renovering.

Cirka 90 procent af naturgassen fra Nordsøen kommer i land via anlæggene på Tyra.