Støtte til udsatte børn

Daginstitutionerne i Esbjerg Kommune får nu flere ansatte og bedre tid til de enkelte udsatte børn

Knap 15 millioner kroner er der sat af til at ansætte flere medarbejdere i daginstitutionerne. Især de steder, hvor der er flest udsatte børn. Dermed satser man på, at kunne spotte eventuelle problemer tidligt og forsøge at gøre noget ved dem.

- Det her glæder mig utroligt meget. Både som SF'er, fordi vi har ønsket flere penge på området i lang tid, men også som udvalgsformand. Det her betyder, at vi i langt højere grad kan sætte ind tidligt, siger Diana Mose Olsen, formand for børn- og familieudvalget, til TV SYD.

Politikerne besluttede at give pengene til daginstitutionerne blandt andet på grund af den voldsomme kritik kommunen fik i den såkaldte Esbjerg-sag. Her måtte kommunen bekende, at man ikke havde været dygtig og omhyggelig nok med at afsløre en 41-årig mand, der til sidst blev dømt for omfattende seksuelt misbrug af mindreårige børn.

Pengene blev sat på budgettet sidste år og er således ikke en del af det budget, der forhandles om for tiden, og som indebærer en lang række besparelser.

- Konkret kan vi med opnormeringen dele børnene ind i mindre grupper, og det giver mere ro og fordybelse, som alle børnene får gavn af, siger områdeleder Marianne Guldager Jensen.

De 14,7 millioner kroner er fundet ved at effektivisere i ledelse og administration i daginstitutionerne, og det bliver derfor ikke dyrere for forældrene at aflevere deres børn i vuggestue og børnehave.