Succes med joblæring for unge

Seks kommuner vil i dag mandag lære af Esbjerg, der har stor succes med at få unge i joblæringsforløb - på fuld løn og lige vilkår med andre ansatte

Mathias, 20 år, har netop gennemgået et joblæringsforløb på havnen.

Han blev meget hurtigt betaget af de store kraner på havnen, og med støtte fra mentor og personale på Esbjerg Havn, lykkedes det ham at få etableret kontakt med et firma på havnen, som nu har besluttet at ansætte Mathias i mesterlære. Mathias er netop begyndt på at uddanne sig på EUC i Fredericia: Vejgods - transportuddannelse med kran som speciale.

Joblæringen er et unikt samarbejde mellem lokale virksomheder som Semco, Blue Water, Rambøll, Esbjerg Havn, Viking og mange flere - og headspace. I et joblæringsforløb tager virksomheden den unge ind på fuld løn og ordinære vilkår på lige fod med de andre ansatte i fire måneder.

I alt har Headspace haft 13 unge i joblæring. Alle er kommet i enten lære, fået fastansættelse eller er påbegyndt en uddannelse.