Svindel på 3 ud af 4 byggepladser

Massivt rod på byggepladser viser en kontrol, som Skattecenter Esbjerg har gennemført.

3 ud af 4 byggepladser havde ikke orden i sagerne, viste en uanmeldt kontrol foretaget af Skattecenter Esbjerg.

Razziaen gjaldt både erhvervsbyggeri og private byggeri.

På en erhvervsbyggeplads fandt SKAT en tysk virksomhed, som ikke var registreret.
Både den udenlandske virksomhed og de danskere, der havde hyret den, står til en bøde på 10.000 kr. fra Arbejdstilsynet.
Nu vil SKAT undersøge, om virksomheden har husket at betale skat.

En selvstændig underentreprenør blev afsløret i at have gæld til det offentlige.

På en privat byggeplads traf SKAT en tømrer, modtog arbejdsløshedsdagpenge, mens han udførte tømrerarbejde.

På en anden byggeplads traf SKAT en person, som både modtog løn og arbejdsløshedsdagpenge.
Begge personer vil blive meldt til Pensionsstyrelsen.

På en byggeplads fandt SKAT to polakkere, som endnu ikke havde registreret sig ved de danske myndigheder med cpr. nr. og skattekort. SKAT vil følge op på sagen.