Sygehus får landingsplads

Om et år kan svært tilskadekomne blive fløjet direkte til Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Sygehuset får en landingsplads til helikoptere.

En helikopterlandingsplads placeret direkte oven på taget - det har længe været på ønskelisten hos Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, men der har desværre ikke været penge til projektet.

Region Syddanmark har derfor søgt efter eksterne midler og har nu modtaget et gavebrev fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal på 10 mio. kr. Pengene skal gå til betaling af selve helikopterlandingspladsen på sygehuset, imens regionen selv skal betale alle tilpasninger, tilslutninger og forstærkninger af bygningerne.

Regionen skal betale 16,7 mio. kr.
Det samlede budget for den nye heliport er 26,7 mio. kr. Af dem kommer de 10 mio. kr. altså fra A.P. Møller Fonden, mens de resterende penge skal findes i regionens egen kasse. Regionens del af projektet drøftes på det kommende møde i regionens anlægs- og innovationsudvalg. Her får udvalget forelagt forslag til løsning og finansiering af regionens del.

- Jeg vil gerne sige tak til A. P. Møller Fonden for de mange penge. Det er super godt for Sydvestjysk Sygehus. En helikopterlandingsplads på sygehuset vil gøre det til et fuldt bestykket akutsygehus. Hvert minut tæller, når vi har med alvorligt syge at gøre. Derfor kommer landingspladsen på taget af sygehuset til at gøre en stor forskel, siger Regionsrådsformand Stephanie Lose (V).

Prikken over i'et
Kritisk syge patienter i Sydvestjylland, der bliver hentet af en helikopter, bliver i dag fløjet til Kolding, Aabenraa eller Odense, da helikopterne ikke kan lande tæt på sygehuset i Esbjerg. 

- Helikopterlandingspladsen på sygehuset bliver prikken over i´et på akutsygehuset i Esbjerg og vil betyde, at sydvestjyder kan komme betydeligt hurtigere i behandling, hvis de pludselig bliver kritisk syge eller kommer slemt til skade. Hvis alt går efter planen, kan heliporten stå færdig i efteråret 2019, så vi kan tage den i brug samtidig med den nye sengebygning, som vi også er ved at bygge på sygehuset, siger formand for anlægs- og innovationsudvalget Karsten Uno Petersen (S).

Ifølge idéoplægget placeres helikopterlandingspladsen ovenpå den gamle sengebygning på sygehuset, og der etableres en såkaldt traumerute, så patienterne hurtigt og sikkert kan transporteres fra landingspladsen til sygehusets fælles akutmodtagelse.