TV der bevæger dig

Syv udenlandske læger til praksisser i Esbjerg-området

Region Syddanmark har ansat syv udenlandske læger til praksisser i Esbjerg Kommune. Det løser halvdelen af problemet med mangel på praktiserende læger på i kommunen.

De udenlandske læger blev vist rundt i Ribe af en lokal guide, da de besøgte Danmark i slutningen af juni (Foto: region Syddanmark)

- Vi har nu har taget et stort skridt i retningen af at få løst udfordringerne med lægedækningen i Esbjerg, siger en tilfreds udvalgsformand for Sundhedssamordningsudvalget Bo Libergren (V). Vores team, der arbejder med lægerekruttering, har lagt mange kræfter i arbejdet og har tænkt kreativt. Det har givet resultater.

Regionen har i lang tid søgt efter seks læger i udlandet. Og kampagnen har båret så meget frugt, at der er ansat syv. De syv læger stammer fra Spanien, Holland, Portugal, Tyskland og Kroatien og starter alle i vestjyske praksisser 1. september eller 1. oktober i år.

Interessen for at komme til at arbejde i en vestjysk praksis har været stor. 11 ud af 28 læger, der søgte, blev inviteret til Esbjerg i en weekend slutningen af juni. Der fik de blandt andet lejlighed til at besøge de praksisser, der mangler læger, samtidig med, at de gennemgik yderligere tests.

- Vi har fundet nogle fagligt meget kvalificerede læger, der alle har erfaring som praktiserende læger i deres hjemlande. Men deres evner til at lære dansk har også fyldt meget i vores vurdering af dem. Det er nødvendigt, at de kan lære sproget hurtigt, så vi undgår misforståelser mellem lægerne og patienterne. Derfor har vi haft en sproglærer med, der har vurderet, at de syv læger alle har evnerne til at tilegne sig et nyt sprog på forholdsvis kort tid, forklarer Bo Libergren.

De syv læger er i første omgang ansat i en 14 måneders uddannelsesstilling, hvor de første tre måneder udelukkende består af intensiv sprogundervisning. Derefter begynder de arbejdet i praksis først to dage om ugen og senere flere dage ? her vil de blive tæt fulgt af en tutorlæge. I alle 14 måneder fortsætter sprogundervisningen.

- Vi kan selvfølgelig ikke garantere, at lægerne vælger at slå sig ned i en af de kommuner, der mangler læger, men vi kan håbe på det, siger Bo Libergren.

 

Fakta

Der mangler i øjeblikket 14 læger i Esbjerg Kommune. Derudover er der
mange læger, der nærmer sig pensionsalderen.

De udenlandske læger bliver ansat i en 14 måneders evaluerings-
/introduktionsstillinger i praksis - fire i Esbjerg og en i Varde, Ribe og
Ølgod.

Tre læger stammer fra Spanien, de sidste fire stammer fra Portugal,
Holland, Tyskland og Kroatien.

I første omgang var der 28 udenlandske ansøgere til stillingerne. Efter
en videosamtale med 18 læger, blev 11 læger inviteret på besøg i
Danmark. Efter besøget, blev yderligere fire læger fravalgt ? primært på
baggrund af en sproglig test, der viste, at de ville have svært ved at lære
det danske sprog tilfredsstillende på 14 måneder.

 

Mest sete på tvsyd.dk