Tobis-fiskeri skal igen skæres ned

Industrifiskerne har jublet over rekordfangster af tobis i de seneste dage. Men nu får de en kold afvaskning fra havbiologerne i Det Internationale Havundersøgelsesråd, som anbefaler EU at lade fiskerne fange langt færre fisk end sidste år.

Havundersøgelsesrådet (ICES) anbefaler at sætte kvoten for i år på 253.000 ton. Sidste år - da fiskeriet ellers gik mere trægt - var kvoten på 400.000 ton. Samme kvotestørrelse vil Danmarks Fiskeriforening have fødevareminister Henrik Høegh (V) til at slås for i EU til trods for biologernes råd, og fødevareministeren har lovet, at det vil han.

Store fangster

Forskellen vil være en indtægt for fiskerne på et par hundrede millioner kroner for de omkring 75 danske fiskerbåde, der går efter tobis, konstaterer fiskeriforeningens formand, Svend-Erik Andersen.

- Vi har et kanon fiskeri. Og det vil få meget stor betydning for fiskerflåden. De vil kunne hæve sig op af et sort hul efter de seneste års økonomiske nedtur, siger Svend-Erik Andersen.

Fiskeriforeningen fremfører, at fiskerne nu har rekord-store fangster med hjem efter hver tur. Der er også i år, at der er mange tobis over alt i Nordsøen, hvor fiskene i de seneste år stort set kun er fundet ved Dogger Banke.

- Der er alle tegn på, at bestanden er meget stor i år, siger fiskernes formand.

Lidt op, lidt ned

Imens henholder sekretariatschef i ICES, Hans Lassen, sig til, at kvoten er fastsat ud fra en sædvanlig formel for udregning, der tager højde for udsving over flere år.

- Nogle år får fiskerne lov at fiske flere fisk, end bestandens størrelse egentligt giver grundlag for. Andre år får de lov at fiske færre, men det udjævner sig over tid. Når fiskerne får lov at fiske flere, så hører vi aldrig krav fra den kant om, at fiskeriet skal begrænses, siger Hans Lassen.

For år tilbage var den årlige tobis-kvote på op til en million ton. Siden har faldende bestande og svingende priser skåret meget ned på antallet af danske fiskeskibe, som går efter det særlige industri-fiskeri.