Udforsk Esbjerg fra din computer

Gå på opdagelse i Esbjerg Kommunes nye WebKort og se et væld af oplysninger om et givet område, gamle luftfotos, data om enkelte ejendomme og meget mere.

Esbjerg Kommune præsenterer nu et helt nyt digitalt værktøj med kort over kommunen. WebKort er et tilbud til borgere og virksomheder, hvor man kan se en lang række oplysninger, som er registreret på kort og luftfoto. Oplysningerne er fordelt på over 100 temaer og man kan zoome og manøvrere i det digitale kort, samt vælge at se data for hele kommunen, et kortudsnit eller helt ned til en enkel ejendom. Det er også muligt at søge en bestemt adresse eller matrikel.

På Esbjerg Kommunes WebKort kan man for et givet kortudsnit eller område blandt andet få oplysninger om jordforurening, lokalplaner, genbrugspladser, naturstier, plejecentre, skoler, daginstitutioner, bjørneklo, landbrugspligt, idrætsanlæg, hvor i kommunen kan man finde de gamle bunkere, hvilket post- og valgdistrikt hører din ejendom til.

Webkort kan naturligvis ses og bruges på computere, men også på tablets og sågar mobiltelefoner. På tablets, som fx iPads ser brugerfladen ud som på en PC, mens den er opbygget lidt anderledes på mobiltelefonen, hvor brugerfladen tilpasses den forholdsvis lille skærm.

- Gå på webkort.esbjergkommune.dk og se de mange muligheder.