TV der bevæger dig

Udlejer beklager sig over lejeloven: Alt for svært at komme af med lejere

Et yngre par har haft lejet deres hus ud til en lejer, der ikke betalte husleje i flere måneder. Da lejeren endelig flyttede, stod de også med en ødelagt bolig.

02:06

Ole Hildebrandt og Sara Lindberg fra Esbjerg snydt af lejer. De synes lejeloven beskytter lejerne ud over det rimelige.

Ole Hildebrandt og Sara Lindberg fra Esbjerg snydt af lejer. De synes lejeloven beskytter lejerne ud over det rimelige.

1 af 2

Ole Hildebrand og Sara Lindbjerg udlejer et mindre hus ud i Esbjerg.

I oktober sidste år stoppede lejeren med at betale huslejen på 8.500 kroner. Ole Hildebrandt og Sara Lindbjerg rykkede flere gange for pengene, men lejeren betalte ikke.

Fogedretten bestemte, at lejeren skulle have en måneds varsel til at finde noget andet. Det synes jeg er helt urimeligt, for vi har jo givet lejer masser af chancer både for at betale og flytte.

Ole Hildebrandt, Esbjerg

Efter gentagne rykkere, gik sagen i fogedretten, som gav det unge par medhold i, at lejeren skulle flytte, når huslejen ikke blev betalt.

- Så troede jeg at vores lejer skulle være ude med få dages varsel, men fogedretten bestemte, at lejeren skulle have en måneds varsel til at finde noget andet. Det synes jeg er helt urimeligt, for vi har jo givet lejer masser af chancer både for at betale og flytte, siger Ole Hildebrandt.

Lejeren flyttede ud af huset den 2. januar i år uden at have betalt sin manglende husleje på tre måneder på i alt 25.500 kr. Desuden var huset meget ramponeret og snavset med ødelagte døre, vinduer og toilet, som parret vurderer vil koste dem omkring 30.000 kr. at få repareret.

Sådan kommer du af med en lejer, der ikke betaler sin husleje

Påkravsskrivelsen:
Hvis lejen ikke betales til tiden, må/kan udlejer sende en påkravsskrivelse -  dog tidligst tre hverdage efter sidste rettidige betalingsdag.
I påkravsskrivelsen skrives en specifikation af det skyldige beløb (skal være pligtige pengeydelser). I denne påkravsskrivelse gives 14 dage til at betale det skyldige beløb. De 14 dage regnes fra tidspunktet, hvor brevet er kommet frem. Udlejer skal altså overveje, hvorledes han/hun sender brevet. Danske Udlejere anbefaler at ofre penge på følgende fremsendelsestype: Alm. brev + quick samt anbefalet + quick. Fremsendelse af disse to breve koster i alt kr. 151,50  og skal ske fra et posthus.

Ophævelsen:
Hvis udlejer ikke har modtaget sit krav, når der er gået 14 dage, fra tidspunktet hvor påkravsskrivelsen kom frem til lejer, kan udlejer afsende et ophævelsesbrev.  I ophævelsesbrevet giver udlejer lejer et antal dage (typisk tre til syv dage) til at fraflytte lejemålet. En idé er nok, at man skriver hvilken dag, lejemålet senest skal være fraflyttet. Af hensyn til tidsfristen på de 3-7 dage  er det en god ide igen at bruge både alm. + quick + anbefalet + quick,  idet udlejer så kan være sikker på, at brevene kommer frem dagen efter. 

Hvis lejer ikke flytter:
Hvis udlejer konstaterer, at lejer ikke er fraflyttet på den ovenfor nævnte dag, må udsættelsen overdrages til fogedretten.  Fremgangsmåden er forskellig fra retskreds til retskreds. I Esbjerg accepterer fogedretten i sager om manglende betaling af husleje, at der anmodes om en udkørende-fogedforretning (hvis altså man finder kravet korrekt dokumenteret).  Udlejer betaler et gebyr på kr. 700. Når fogedretten har modtaget udlejers henvendelse berammes sagen til gennemførelse i løbet af fem til seks uger.  

Den fysiske udsættelse:
Selve udsættelsesforretningen kan foregå på forskellige måder. I Esbjerg skal udlejeren afhente fogeden ved fogedretten  samtidig med, at udlejeren har sørget for at bestille en låsesmed samt flyttefolk fra et af politiet autoriseret flyttefirma til at fjerene evt. indbo. 
Typisk tid fra konstatering af manglende betaling af husleje til fysisk udsættelse ved hjælp af fogeden
fra det tidspunkt hvor udlejer har konstateret, at der ikke er modtaget betaling og til overdragelse af sagen til fogedretten, går der typisk en måned.  Herudover skal således beregnes halvanden til to måneder, indtil fogeden har sat lejeren ud. Sagen kan således sagtens tage ca. tre måneder. 

Kilde: Michael Preetzmann, direktør i Danske Udlejere