Udsigt til bedre skatteforhold for offshore-industrien

Nye og mere lukrative skatteforhold kan være på vej til de omkring 4.500 medarbejdere, der er beskæftiget i offshore-industrien omkring Esbjerg Havn.

Det er Danmarks Rederiforening, der opfordrer regeringen til at skabe mere lukrative skatteordninger til de folk og virksomheder, der opererer i offshore-segmentet.

Rederiforeningen ønsker at udvide de gunstige skatteordninger under Dansk Internationalt Skibsregister (DIS). Her betaler virksomhederne ikke selskabsskat, men i stedet tonnageskat, der betyder, at man betaler skat af fragten. Samtidig får de ansatte nettohyre.

Ifølge rederiforeningen er ønsket en betingelse for, at Danmark og dansk shipping kan få andel i den vækst, som hele offshore-sektoren rummer, skriver Jyllands Posten.

Uden at forholde sig til konkrete ændringer udtrykker erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S) sig positivt om ønsket.

- Det er regeringens ambition, at danske virksomheder skal have andel i væksten på området for specialskibe inden for offshore- og vindsektoren. Det fremgår af Vækstplanen for Det Blå Danmark. Regeringen er i fuld gang med eksekveringen på vækstplanen, herunder ses der på skattereglerne for specialskibe på offshore-området, der også skal drøftes med EU-kommissionen, oplyser han i en skriftlig kommentar.

 

FAKTA