Unge råder politikere om fremtiden

Esbjerg Kommune vil have de unge til at blive i byen, og derfor spørger kommunen nu de unge til råds om, hvordan fremtidens Esbjerg skal se ud.

Onsdag summer Esbjerg Musikhus ikke af musik men derimod af unges diskussion.

Esbjerg Kommune har nemlig inviteret 70 elever fra 2. årgang på  Ribe Katedralskole, Ribe Handelsskole, Rybners og Esbjerg Gymnasium til ide-dag. Målet med dagen er at få en masse gode ideer til, hvordan Esbjerg bedst kan holde på sine unge borgere, så de ikke forsvinder væk fra byen, til uddannelse og job i de større uddannelsesbyer.

Esbjerg Kommune har et mål om at byen i løbet af de næste fire år skal nå op på at have 10.000 unge studerende og 120.000 borgere i alt. Og her spiller de unge en vigtig rolle.

- Vi når bedst de unge ved at møde dem, tale med dem og anerkende deres holdninger, siger formand for Børn- og Familieudvalget i Esbjerg Kommune, Diana Mose Olsen (SF).  

I løbet af dagen besøger de unge forskellige steder i kommunen, hvor der allerede er planlagt og afsat penge til forandringer. Fx ligger der ved siden af skate-parken Game Street Mekka et grønt område, hvor det endnu ikke ligger fast, hvad der skal bygges. Men bygges skal der, og med de unges indput håber kommunen at ramme helt rigtigt, når nye projekter planlægges og udvikles.

- På den her måde, så når de unge selv at se, at vi lytter til de input vi får fra dem, siger  formanden for Børn- og Familieudvalget Diana Mose Olsen (SF) til TV SYD.

Sammen med to andre byrådspolitikere fra Esbjerg, nemlig Anders Kronborg, der er formand for Teknik- og Byggeudvalget, og Jakob Lose, formand for Kultur- og Fritidsudvalget, er Diana Mose Olsen selv til stede i Musikhuset, for at høre de unges forslag og ideer.

Planen er, at politikerne senere selv skal ud på skolerne, og fortælle eleverne om, hvordan kommunen har valgt at følge de unges anbefalinger, så de kan se, hvilke af forslagene, der bliver ført ud i livet.