Unikt arkæologisk fund i Ribe

Arkæologer fra Sydvestjyske Museer og Aarhus Universitet har gjort et unikt fund i Ribe. I forbindelse med udgravninger ved byporten ind til vikingebyen Ribe er der fundet en grav med en fuldt udrustet stridshest, fra den tid da Ribe blev grundlagt omkring år 700 som den første by i Skandinavien.

I graven har der blandt andet ligget spyd, hestens bidsel og seletøj med ornamenterede pyntebeslag af bronze og måske dele af en saddel.

- Fundet er overraskende velbevaret, selv dele af seletøjets læder er intakt. Det er noget vi næsten aldrig ser i det ældste Ribe siger museumsinspektør Bente Grundvad, som har været med til at udgrave det sjældne fund.

Fundet er gjort ved forsknings- og uddannelsesudgravning for arkæologistuderende fra Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus universitet.

- Formålet med udgravningen var at undersøge Ribes første befæstning, en stor vold og voldgrav fra Vikingetiden. Området viste sig også at rumme en overraskende velbevaret gravplads fra byens første tid?siger leder for Arkæologi ved Sydvestjyske Museer, Morten Søvsø.

Det er uhyre sjældent at finde en så rigt udstyret grav fra denne tid. ?

- Det er et enestående fund. Grave med hest og rytter er noget, vi kender fra slutningen af vikingetiden, men denne grav er næsten 200 år ældre. Det er første gang vi står ansigt til ansigt med eliten i Danmarks første by siger professor i middelalder- og Renæssancearkæologi, Søren M. Sindbæk, der er med til at lede udgravningerne.