Vadehavets nye status fejres til august

UNESCO har netop udpeget den danske del af Vadehavet som verdensarv. At blive optaget på den prestigefyldte liste over bevaringsværdige naturområder på globalt plan skal nu fejres med maner. Nationalpark Vadehavet inviterer sammen med de fire Vadehavskommuner og Naturstyrelsen til markering af begivenheden mandag den 4. august under The Tall Ships Races i Esbjerg.

Prins Joachim vil sammen med Miljøminister Kirsten Brosbøl modtage symbolet på verdensarven.

Vadehavet strækker sig over 500 km og tre lande. Den tysk/hollandske del blev allerede udpeget som Verdensarv i 2009. Med UNESCOs udpegning af den danske del er hele Vadehavet nu fælles Verdensarv, og det bør selvfølgelig markeres med en fejring, der strækker sig over alle tre lande.

Det sker ved, at symboler på verdensarven i form af hollandske fliser med et særligt motiv rejser med et tysk sejlskib under Tall Ships Races 2014 med start i den hollandske Vadehavshavn Harlingen den 6. juli og ankomst til Esbjerg og det danske Vadehav den 2. august.

Det er det tyske sejlskib Alexander von Humboldt II, der har sagt ja til at fragte fem fliser med på turen. De bliver det konkrete symbol på optagelsen på verdensarvslisten. De fem fliser er produceret af Harlinger Aardewerk- & Tegelfabriek, og de prydes af motiv, der viser samspillet mellem menneske og natur i det samlede Vadehav fra Ho Bugt til Den Helder i Holland. Motivet er malet og doneret af den lokale kunstner Else Pia Martinsen Erz fra Skærbæk.

De hollandske fliser er inspireret af de fliser, som Holland var storproducent af og som bl.a. blev eksporteret til Danmark. De hollandske fliser har prydet mange danske huse helt tilbage fra 1600-tallet. Verdensarvsfliserne bliver dog ca. fire gange så store som de originale fliser, som traditionelt måler 13x13 cm.

? At vi bruger et hollandsk produkt, som bliver fragtet på et tysk skib har stor symbolsk betydning, da det netop viser samhørigheden med den hollandske og tyske del af Vadehavet, fortæller bestyrelsesformand for Nationalpark Vadehavet Bent Poulsen. Han glæder sig meget til den officielle markering.