TV der bevæger dig

Vandforsyning på solceller

Solens stråler skal bringe frisk vand ud til borgerne nord for Esbjerg. Esbjerg Forsyning har sat celler på Astrup Vandværk.

Solcelle-anlægget, der er på er på 50 kW, er den synlige del af et pilotprojekt, som Esbjerg Forsyning gennemfører. Måler er at vise, hvordan den vedvarende energi kan udnyttes inden for forsyningsområdet.

- Som noget helt nyt skal solens stråler og energien herfra fremover være med til at oppumpe, behandle og distribuere det rene og friske drikkevand til vores kunder, fortæller Freddie H. Madsen, bestyrelsesformand for Esbjerg Forsyning.

På årsbasis forventes anlægget kun at dække 15 procent af vandværkets elforbrug, men perspektiver er store, da Esbjerg Forsyning er storforbruger af el på lige fod med alle andre forsyningsselskaber.

Solcelle-anlægget indvies d. 13. maj 2013.

Mest sete på tvsyd.dk