TV der bevæger dig

Vandværk finder sprøjtegift i drikkevandet

Vilslev Vandværk nær Gredstedbro har fundet sprøjtemiddel i drikkevandet. Cirka 150 ejendomme er ramt. Borgerne i det berørte område kan stadig drikke vandet og bruge det i husholdningen.

Vilslev Vandværk nær Gredstedbro har fundet sprøjtemiddel i drikkevandet. Cirka 150 ejendomme er ramt. Borgerne i det berørte område kan stadig drikke vandet og bruge det i husholdningen. Foto: Per Lund

Læs også Vandværk har fundet giftrester i drikkevand

Der er den seneste tid fundet et nyt sprøjtemiddel i drikkevandet flere steder i Danmark. Det er nu også tilfældet ved Vilslev Vandværk, hvor man for nyligt har undersøgt mængderne af desphenyl-chloridazon i drikkevandet.

Mængden af sprøjtemiddel på Vilslev Vandværk er målt til 0,81 mikrogram pr. liter. Grænseværdien for sprøjtemidler i drikkevand er på 0,10 mikrogram pr. liter. Det betyder, at indholdet ligger over grænseværdien for, hvad drikkevand må indeholde af sprøjtemiddel.

Vilslev Vandværk forsyner omkring 150 ejendomme i og omkring Vilslev, nær Gredstedbro. Vilslev Vandværks forbrugere har fået direkte besked om forureningen.

Selv om vandet indeholder sprøjtemiddel over grænseværdien, kan de berørte borgere fortsat drikke vandet og bruge det i husholdningen. Miljøstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at der ikke er nogen akut sundhedsfare ved at drikke vandet, før mængderne findes i langt højere koncentrationer end dem, der er konstateret i dette tilfælde.

Vilslev Vandværk arbejder på højtryk for at få tilsluttet en forsyningsledning til Vilslev fra Gredstedbro Vandværk, så de berørte borgere kan få rent drikkevand. Men indtil da giver kommunen midlertidig dispensation til, at Vilslev Vandværk må sende vand med rester af sprøjtemiddel over grænseværdien ud til forbrugere.

Det er ikke muligt at bore dybere efter renere drikkevand omkring Vilslev, da grundvandet så bliver salt. Derfor må løsningen findes andet steds.

Esbjerg Kommune fortsætter dialogen med Vilslev Vandværk for at forbedre vandkvaliteten.

Desphenyl-Chloridazon 

Desphenyl-Chloridazon er et nedbrydningsprodukt fra sprøjtemidlet Chloridazon, der har været anvendt som ukrudtsmiddel fra 1964 og frem til 1996, hvor det blev forbudt. Sprøjtemidlet har været anvendt i forbindelse med dyrkning af roer, rødbeder og løg. Da sprøjtemidlet og dets nedbrydningsprodukter ikke tidligere har indgået i den lovpligtige analysepakke, som danske vandværker anvender, er det første gang, Vilslev Vandværk analyserer for stoffet.
Desphenyl-Chloridazon indgår fremadrettet i det lovpligtige analyseprogram sammen med et større antal af andre sprøjtemidler og nedbrydningsprodukter. 

 

 

 

 

Mest sete på tvsyd.dk