TV der bevæger dig

Varmekunder slipper for stor ekstraregning

Nu er energiministeren endelig klar med en længe ventet afgørelse, der fritager Din Forsynings kunder i Esbjerg og Varde for en ekstraregning på 50.000 kroner pr. husstand.

Det drejer sig om det såkaldte kraftvarmekrav, der er en gammel bestemmelse om, at man skal lave el og varme i samproduktion i de større byer i Danmark.

Esbjergværkets levetid er ved at rinde ud, og der skal en ny gigant-investering til.

Som det har været indtil nu, har investeringen dog set ud til at blive meget større end nødvendigt - og faktisk koste Din Forsynings kunder i Esbjerg og Varde Kommuner en ekstraregning på 50.000 kroner pr. husstand.

Det er et klart signal, der er kommet fra Energistyrelsen om mulighed for dispensation.

Lars Chr. Lilleholt, energi-, forsynings- og klimaminister

Det drejer sig om det såkaldte kraftvarmekrav, der er en gammel bestemmelse om, at man skal lave el og varme i samproduktion i de større byer i Danmark.

Energistyrelsen har efter anmodning fra energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt, (V), undersøgt muligheden for at dispensere fra kravet.

HVAD ER KRAFTVARMEKRAVET?

Som det er i dag, er de store byer i Danmark begrænset af et gammelt kraftvarmekrav i lovgivningen - den såkaldte kraftvarmebinding - der binder dem til at producere både el og varme.

 

Problemet er, at når Esbjerg-værkets levetid snart rinder ud, skal efterfølgeren ifølge lovgivningen være i stand til at producere både el og varme.

 

Skal det nye Esbjerg-værk være i stand til at opfylde kravet, kan det potentielt betyde, at der skal bygges et kraftvarmeværk, der er 1,25 milliarder kroner dyrere end nødvendigt.

 

Det vil koste hver husstand i Din Forsyning en ekstraregning på 50.000 kroner, hvis ikke kraftvarmebindingen fjernes.

Se mere

-  Det er Energistyrelsens vurdering, at man kan dispensere i forhold til, at det ikke er nødvendigt med kraftvarmeproduktion i Esbjerg og Varde, siger Lars Chr. Lilleholt.

Nu skal Din Forsyning sende en ansøgning om dispensation til Energistyrelsen, og ministeren har bedt Energistyrelsen behandle ansøgningen hurtigst muligt.

- Det er et klart signal, der er kommet fra Energistyrelsen om mulighed for dispensation. Jeg håber, at det kan falde på plads inden for et par måneder, siger Lars Chr. Lilleholt.

Kraftvarmekravet ville have skudt helt ved siden af

Esbjergs borgmester, Jesper Frost Rasmussen (V), og Erik Buhl, borgmester fra Varde (V) har ad flere omgange forsøgt at få ophævet kraftvarmebindingen.

Sidst i november besøgte de to borgmestre Energiudvalget på Christiansborg, hvor de endnu engang talte deres sag, men onsdag kom de endelig i mål.

Det er en stor og tidlig julegave. Efter lang tids kamp er det lykkedes at få afskaffet kraftvarmekravet.

Jesper Frost Rasmussen (V), Esbjergs borgmester

- Det er en stor og tidlig julegave. Efter lang tids kamp er det lykkedes at få afskaffet kraftvarmekravet, og med det kan vi sikre en rigtig god og grøn fjernvarmeløsning i Esbjerg og Varde, siger Jesper Frost Rasmussen.

Også hos Vardes borgmester er der begejstring at spore.

- Vi har kæmpet for dispensationen et stykke tid. Kraftvarmekravet ville have skudt fuldstændig ved siden af i forhold til vores behov. Det er rigtigt dejligt, at de nu har lyttet til os, siger Erik Buhl.

Økonomisk, billigere og grøn løsning

Som det har set ud indtil i dag ville kraftvarmekravet tvinge borgmestrene i Varde og Esbjerg til at lave et nyt biomasse-værk, når Energikoncernen Ørsted stopper med at fyre med kul i udgangen af 2022.

Dispensationen betyder nu, at det nye værk i stedet vil bygge på for eksempel overskudsvarme fra datacentre og affaldsforbrændingsanlæg, og vindmøllestrøm, som kan omsættes i varmepumper.

- Det er en økonomisk, billigere og grøn løsning - og så er det en fleksibel løsning. Vi vil ikke tvinges til at brænde flis af. Det ville låse vores i udvikling, og det spiller ikke sammen med vores titel som Danmarks energimetropol, siger Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmussen.

Mest sete på tvsyd.dk