Oversigt

Varsel om forhøjet vandstand

Der er varsel for forhøjet vandstand for Vadehavet og langs den jyske vestkyst, oplyser Danmarks Meteorologske Institut (DMI).

I forbindelse med højvandet mandag eftermiddag forventes vandstand på op omkring 2,5 meter i Vadehavet og ca. 2,0 meter langs den jyske vestkyst over dagligt vande.

Varslet gælder fra klokken 16 til klokken 19 mandag, hvor højeste vandstand forventes klokken 18.

Det er et lavtryk over De Britiske Øer, som genererer en kraftig sydvestlig vind, der presser vand ind mod Vadehavet og den jyske vestkyst, oplyser DMI.