Vejdirektoratet lægger ny asfalt i rundkørslen over Esbjergmotorvejen

Fra på tirsdag godt en uge frem udskifter Vejdirektoratet asfalt i rundkørslen over E20 ved Korskroen. Vær opmærksom på alle til- og frakørselsramper, som er spærret aften og nat i perioden

Fra den 15. august og cirka halvanden uge frem udskifter Vejdirektoratet den slidte asfalt i rundkørslen over E20 Esbjergmotorvejen ved Korskroen.  

Arbejdet starter med, at den gamle belægning affræses. Den underliggende belægning repareres, og til sidst udlægges der ny belægning, og nye striber.    

Resultatet bliver en mere jævn kørebane og en bedre køreoplevelse for trafikanterne.  

For at genere trafikanterne mindst muligt bliver arbejdet udført som aften- og natarbejde mellem klokken 17.00 – 07.00.   

Udenfor arbejdsperioderne vil alle spor være åbne for normal trafik.  

Asfaltarbejdet får følgende konsekvenser:

 

 

 

Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet måtte medføre for trafikanterne.