TV der bevæger dig

Vejen banes for snæblen

Som en del af det naturgenopretningsprojekt, der skal sikre snæblen fri adgang op gennem å-systemet ved Ribe, er den gamle stampemølle nu blevet fjernet. Der skal i stedet laves stryg, så den sjældne fisk kan få fri adgang.

00:48

Stålmuren midt i åen skal sikre, at vandstanden ind mod Ribe ikke sænkes. Husene i middelalderbyen er bygget på pæle, og de vil rådne, hvis vandet forsvinder. Stryget kommer på den anden åbne side af stålvæggen.

1 af 2

Det specielle ved projektet er, at man skal sikre en forsat høj grundvandsstand inde ved de omkringliggende bygninger. De meget gamle bygninger risikerer ellers at sætte sig.

Derfor bliver der nu etableret vandstand i to højder i åen. En lav hvor fisken kan komme til at gå op ved stenstryget, og en kunstig høj vandstand ved husene.

Naturstyrelsen har i flere år arbejdet på naturgenopretning i de vestjyske vandløb for at sikre gydepladser til snæblen. Den særlige fiskeart er truet i Danmark.