Vil beskytte indbyggere mod lavradioaktivt affald

Olielobbyisten Olie Gas Danmark vil finde en mere permanent løsning på bortskaffelse af lavradioaktivt affald.

På en industrigrund tre kilometer fra Esbjerg centrum har Mærsk Oil opmagasineret lavradioaktivt affald. Nu vil Olie Gas Danmark have fundet en mere permanent løsning, i stedet for den midlertidige der er nu.

- Jeg kan godt forstå, hvis beboerne er bekymrede, men det har de ikke nogen grund til. Affaldet er opbevaret forsvarligt, siger Martin Næsby, direktør i Olie Gas Danmark, der er brancheorganisation for blandt andet Mærsk, til TV SYD. Alligevel slår Olie Gad Danmark nu på tromme for at finde en mere permanent løsning for opbevaring af lavradioaktivt affald. 

Mærsk Oil er blevet kritiseret for at opbevare radioaktivt affald i disse ståltromler i Esbjerg.
Mærsk Oil er blevet kritiseret for at opbevare radioaktivt affald i disse ståltromler i Esbjerg.
Foto: Sundhedsstyrelsen

Derfor sendte de tidligere på måneden et notat til Miljøstyrelsen.

- Vi vil gerne have et dialogforum med myndighederne, hvor vi kan finde en løsning. Vi har nogle idéer med, men det er ikke sådan, at vi peger på den ene løsning frem for den anden. Og så er vi selvfølgelig åbne overfor forslag fra myndighederne, siger Martin Næsby.

I notatet peger Olie Gas Danmark på flere problemer med den nuværende løsning. For det første er der kun etableret midlertidige foranstaltninger til opbevaring. Derudover er der ikke plads nok i de nuværende lagre.

Olie Gas Danmark peger slev på tre løsninger, men har ikke nogen favorit blandt de tre. De foreslår at gøre det tilladt at bortskaffe affaldet, at sende det ud af Danmark eller at sende det tilbage i undergrunden. 

Mærsk Oil er blevet kritiseret for at opbevare radioaktivt affald i disse ståltromler i Esbjerg.
Mærsk Oil er blevet kritiseret for at opbevare radioaktivt affald i disse ståltromler i Esbjerg.
Foto: Sundhedsstyrelsen