TV der bevæger dig

KOM MED DIN IDÉ TIL REGIONENS FORSKERE


I foråret 2019 uddeler Region Syddanmark forskningsmidler til forskning som borgerne har bestemt.

Projektet hedder "Et Sundere Syddanmark" og bliver afviklet i samarbejde mellem Region Syddanmark, Syddansk Universitet, TV 2/Fyn og TV SYD. Fem forskellige forskningsprojekter - et fra hvert af regionens hospitaler - er med i konkurrencen, der afgøres af borgernes stemmer.

I februar 2019 udpeger regionens strategiske forskningsråd de fem projekter, der bliver udvalgt til deltagelsen.

Allerede nu kan du inspirere forskerne til at beskæftige sig med netop det område, du mener er vigtigt.

Skriv dit forslag til hvilket emne (for eksempel diabetes eller allergi) forskerne skal beskæftige sig med i felterne herunder, så kan det være, at der en forsker der bruger netop dit input til inspiration for et kommende forskningsprojekt.

Alle indkomne forslag indgår i en fælles inspirationspulje hos samarbejdspartnerne bag "Et Sundere Syddanmark" (Region Syddanmark, Syddansk Universitet, TV 2/Fyn og TV SYD), men vi offentliggør naturligvis hverken navn eller andre informationer uden særskilt aftale.


Mere om projektet:

Forskningspuljen udgør 1 million kroner fra Region Syddanmark og yderligere 1 million kroner fra de vindende sygehuse - altså i alt 2 millioner kroner, der skal gøre vores region til "Et Sundere Syddanmark". Puljen fordeles mellem de tre projekter, der får flest stemmer.

Borgerinvolvering - Citizen Science - handler om at styrke dialog og vidensudveksling mellem borgerne og forskningen. Vær opmærksom på, at afstemningen er til inspiration for forskerne, når de skal melde forskningsprojekter ind til Et Sundere Syddanmark, og ikke en afstemning om, hvilke temaer, der skal med.

Til foråret vil det så være din – borgernes – stemme, der bestemmer, hvilke forskningsprojekter, der føres ud i livet.