Psykiske mén efter hjertestop

Sund 3 til 1999

5 facts om hjertestop

- Hvert år får ca. 5400 personer hjertestop udenfor hospital i Danmark.

- 16 procent af dem overlever.

- Der er kun meget begrænset viden om, hvordan et hjertestop kan påvirke den overlevendes psykiske helbred og hukommelse.

- Det tyder på, at hjertestopoverlevere klarer sig psykisk og hukommelsesmæssigt dårligere i forhold til den øvrige befolkning.

- For eksempel er selvmordsrisikoen blandt hjertestopoverlevere fem gange højere, hvis man sammenligner med den samlede danske befolkning.

5 facts om projektet

- Dette forskningsprojekt vil finde ud af hvilke psykiske og hukommelsesmæssige udfordringer, som kan opstå efter et hjertestop.

- Projektet vil følge både hjertestopoverlevere og deres pårørende.

- Gennem en registerundersøgelse vil projektet finde ud af, hvor mange der reagerer psykisk på at have overlevet et hjertestop.

- Herefter skal interviews kortlægge, hvor stor forekomst der er på psykiske lidelser som angst, depression og PTSD hos hjertestopoverlevere.

- Denne viden er vigtig for, at man kan hjælpe denne patientgruppe efter hjertestoppet.