TV der bevæger dig

Borgmester søger udenlandsk hjælp i kamp mod havneplaner

Fanøs borgmester har sendt breve til to udenlandske miljøministre i kampen mod en havneudvidelse i Esbjerg. Esbjergs borgmester maner til ro.

Fanøs borgmester, Sofie Valbjørn (AL), har sendt breve til to udenlandske ministre i forbindelse med Esbjergs planer om havneudvidelse, som man er bekymret for på øen. Foto: TV2

Læs også Havnekonflikt i Vadehavet får nu international opmærksomhed

En planlagt udvidelse af Esbjerg Havn er en alvorlig udfordring af det fælles politiske mål om at beskytte Vadehavet og dets omgivelser.

Sådan skriver Fanøs borgmester, Sofie Valbjørn (AL), i et brev til miljøministrene fra Tyskland og Holland. 

Brevet er ø-kommunens seneste forsøg på at stikke en kæp i hjulet for nabobyen Esbjergs planer om at udbygge sin havn markant. 

Anledningen til brevet er, at de to ministre skal mødes med deres danske kollega, Jakob Ellemann-Jensen (V), på fredag, oplyser Valbjørn. Det sker i regi af et samarbejde de tre lande imellem om at beskytte Vadehavet, der både har status af FN Verdensarv og Natura 2000-område.

- Vi er rigtig bekymrede for naturen i Vadehavet. Det er skrøbelig natur, og der er mange arter, som skal igennem og forbi Vadehavet, siger Sofie Valbjørn.

- Vi mener, at de andre ministre kan have gavn af at vide på forhånd, at man ikke er lige så restriktiv i Danmark som i de andre lande.

Spørgsmål: Mener du ikke, at den danske regering passer godt nok på Vadehavet?

- I hvert fald ikke hvis de godkender en udvidelse af Esbjerg Havn, svarer borgmesteren.

Det er for tidligt

Så de kan være helt rolige ved, at vi selvfølgelig er meget opmærksomme på den følsomme natur, der ligger side om side med Esbjerg Havn.

Jesper Frost Rasmussen (V)

Esbjergs borgmester, Jesper Frost Rasmussen (V), mener, at hans kollega i nabokommunen er for tidligt ude med sine bekymringer. 

Esbjerg Kommune sætter om kort tid gang i en omfattende VVM-proces, oplyser borgmesteren. VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. Det skal blandt andet undersøges, om udvidelsen vil påvirke FN Verdensarv eller Natura 2000-områder, som er områder, der nyder særlig beskyttelse.

- Så de kan være helt rolige ved, at vi selvfølgelig er meget opmærksomme på den følsomme natur, der ligger side om side med Esbjerg Havn.

- Hvis der er nogen påvirkning af Vadehavet, så får man selvfølgelig ikke lov til at udvide havnen i den form, det er foreslået. Så må man kigge på, om man skal reducere projektet eller helt droppe det, siger Frost Rasmussen.

Håbede, at kunne tale med hinanden

Læs også Borgmester ryster ikke over international indblanding

Fanø Kommune har tidligere blandt andet skrevet til FN om sin bekymring over Esbjergs havneplaner. Generelt er ø-kommunen meget udfarende i sagen, mener Esbjergs borgmester.

- Jeg havde håbet, at vi kunne tale med hinanden i stedet for at tale om hinanden, siger Jesper Frost Rasmussen.

- Jeg håber, at Fanø vil være med til at afvente resultatet af VVM-processen og så gøre deres sag op på et faktuelt grundlag i stedet for som nu at rejse bekymringer mange steder, uden at det er belyst.

Men for Sofie Valbjørn er VVM-redegørelsen ikke afgørende.

- Uanset hvad VVM-redegørelsen viser, mener vi faktisk ikke, at havneudvidelsen skal finde sted, siger Fanø-borgmesteren.

- Man har også tidligere udvidet havnen. Og hvis man bliver ved med at tage små skiver af Vadehavet, så kan det godt være, at den enkelte VVM-redegørelse vil sige, at det kan gå an. Men så forholder man sig ikke til det store billede.

Mest sete på tvsyd.dk