Budgetforlig betyder billigere børnepasning på Fanø

Det bliver billigere for børnefamilier på Fanø at få passet de helt små.

Fanø satser på bosætning og turisme hvilket tydeligt afspejler sig i det budget, som netop er indgået af et flertal bestående af Venstre, Socialdemokraterne, Miljølisten og Fanø Lokalliste.

Det er besluttet, at der afsættes penge til nedsættelse af forældrebetalingen for de 0-2 årige i dagpleje og vuggestue. Det betyder, at forældrebetalingen bliver den samme uanset barnets alder. Vuggestuetaksten nedsættes til samme niveau som børnehavetaksten, hvilket betyder en nedsættelse på 1.300 kr. pr. måned. Samtidig ændres  et antal pædagogmedhjælperstillinger til pædagogstillinger. Det sker ved naturlig afgang.

I budgettet er der også afsat penge til flere cykel- og vandrestier. Etablering af en eventplads ved lystbådehavnen har ligeledes fået plads i budgettet.

For at styrke det fremtidige strategiske arbejde med turisme, indeholder budgetforliget en aftale om reorganisering af turistområdet.

- Det er vigtigt for os at vores budget afspejler vores to store satsningsområder nemlig bosætning og turisme, derfor gør vi det mere attraktivt at være børnefamilie på Fanø. Vi tror det betyder rigtig meget for børnefamilier, at udgifterne til daginstitution nedsættes markant. Derudover er det vigtig for os at budgettet afspejler vores ønske om at gøre Fanø endnu mere attraktiv for turister, siger Fanøs borgmester Erik Nørreby (V) i en kommentar til budgetforliget.