TV der bevæger dig

Budgetforlig på Fanø

Som den første kommune har Fanø indgået budgetforlig. Skatten og grundskylden vil være uændret i 2012, og budgettet indeholder ingen forringelser.

Budgetforlig i landets næstmindste kommune. (foto: Mikael Kongevang, Sønderho)

Og politikerne  er stolte af, at der er afsat penge til byforskønnelse, en ny daginstituion og andre anlægsprojekter i det kommmende år.

Positiv udvikling

Den positive udvikling, som landets næstmindste kommune har gennemgået i de senere år, fortsætter.

- Serviceniveau og serviceomkostninger er i balance, så vi er ikke tvunget til at finde uhensigtsmæssige besparelser, udtaler borgmester Erik Nørreby(V).

Ny skole

Til oktober vil kommunen indvie en nyrenoveret skole og et nyt fritidshjem i Nordby. Forrige år blev "Sundhedshuset" taget i brug, og i 2012 færdiggør kommunen moderniseringen af alle kommunens bygninger med en totalrenovering af den integrerede institution Odden.

- Et andet spændende projekt i 2012 bliver "Den røde tråd", hvor vi vil skabe et helt unikt aktivitets- og kulturområde omkring Nordby Skole og stadion, fortæller borgmester Erik Nørreby og uddyber:

- "Den røde tråd" er et idéprojekt, der støttes af alle foreninger på Fanø. Her får vi skabt et særligt sted, hvor aktivitet, leg og læring kan udfoldes på tværs af alder.

- Vi besluttede i 2006 fortsat at være en selvstændig kommune. Mange var skeptiske, men jeg synes, at vi har vist vores bæredygtighed. Engagerede borgere, ansvarsfulde ansatte og et byråd, der vil udvikling med respekt for det, vi har, er en udmærket kommunal cocktail, konstaterer en tilfreds borgmester.

Fakta ? budgetforlig 2012:

- Den kommunale indkomstskat er uændret fastsat til 24,3 procent.
- Grundskyldspromillen er på 34, hvilket ligeledes er uændret.
- Fanø Kommune vil med udgangen af 2015 have en kassebeholdning på ca. 10 procent af de samlede skattefinansierede driftsindtægter for budgetåret 2015.
- Budgetforliget er vedtaget af et enigt byråd bestående af Socialdemokraterne, Miljølisten, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Vestre.