Det ekstreme vejr udfordrer også fuglelivet i Vadehavet

Terner og vadefugle i hundredvis mistede æg og unger, da et ekstremt højvande natten mellem onsdag og torsdag oversvømmede Vadehavets kystnære kolonier.

Det er ikke kun borgerne i Esbjerg og langs den jyske vestkyst, eller  storeungerne i Smedager, som mærker konsekvenserne af det voldsomme blæse- og regnvejr, som fejede hen over landet natten til torsdag.

De ekstreme vandmængder går også ud over Danmarks største bestand af sjældne hvidbrystede præstekraver og truede dværgterner, skriver Dansk Ornitologisk Forening, DOF, på deres hjemmeside.

Stormen med den meget forhøjede vandstand natten mellem onsdag og torsdag i denne uge har i følge foreningen forårsaget ragnarok og massedød blandt flere af Vadehavets og marskens sårbare fuglearter.

quote

Højvandet var ekstremt, og der er formentlig tale om den højeste vandstand, vi har set i vadehavsregionen på denne tid af året i 40-50 år. For de fuglearter, der yngler udenfor digerne, på strandene og højsanderne, har ødelæggelsen været total.

Kim Fischer, ornitolog og naturvejleder, DOF, Sydvestjylland

De voldsomme mængder vand er gået hårdt ud over havterne, dværgterne, klyder, strandskader samt de hvidbrystede præstekraver, der i følge foreningens ornitolog og naturvejleder Kim Fischer har deres absolut vigtigste danske ynglepladser på Rømø og Fanø.

- Højvandet var ekstremt, og der er formentlig tale om den højeste vandstand, vi har set i vadehavsregionen på denne tid af året i 40-50 år. For de fuglearter, der yngler udenfor digerne, på strandene og højsanderne, har ødelæggelsen været total. Hundreder af havterner, dværgterner og klyder fik i løbet af nattens højvande, der kulminerede ved 2-tiden, deres reder med æg eller unger oversvømmet, siger Kim Fischer til TV SYD.

Læs meget mere om fuglenes udfordringer i Vadehavet på DOF's hjemmeside.