Dokumentation: Her er Fanøs argumenter mod havneudvidelse

Fanø stritter imod udvidelse af Esbjerg Havn. Se brevene, som ø-kommunen har sendt til blandt andre EU og Unesco her.

Esbjerg Havn har planer om at udvide med én million kvadratmeter. Men står det til Fanø Kommune, så bliver planerne aldrig ført ud i livet. For på Fanø er de bekymrede for, hvad udvidelsen kan komme til at betyde for Vadehavet.

Torsdag mødtes Fanøs borgmester med folketingets Miljøudvalg. Det møde kan du læse mere om her.

Derudover har kommunen blandt andet sendt breve til Unesco og EU. De breve kan du læse i sin fulde ordlyd nedenfor.

 

Dokumenterne

Tidsplan for havneprojekt:

Fanøs brev til Unesco:

Fanøs brev til EU-kommisionens medlemmer:

Forslag til høringssvar: Justering af Natura 2000-afgrænsninger - høringssvar fra Esbjerg Kommune:

 Ansøgning om udvidelse: