TV der bevæger dig

Embedslæge hæver kogepåbud

Embedslægen har ophævet anbefalingen om at koge drikkevandet på Fanø.  Der arbejdes stadig med at finde kilden til forureningen, men vandværkets UV-filter sikre, at det vand, som forlader værket, er fri for bakterier.

Nu behøver beboere på Fanø ikke længere koge vandet.

Vandværket anbefaler, at hvis beboerne ikke har været hjemme i nogle dage - eller huset har haner, der ikke har været brugt et stykke tid - bør man lade vandet løbe i ti minutter, inden det bruges.

Vandværket anbefaler også at tømme husets varmtvandsbeholder.

Lavt vandtryk og misfarvet vand

Ledningsnettet skal stadig skylles igennem, og der skal stadig tages prøver af råvandet. Gennemskylningerne har givet enkelte gener med lavt vandtryk, ligesom vandet kan være misfarvet i kort tid.