Fanø får penge til fritidspas

Socialministeriet har bevilget Fanø Kommune 457.500 kr. til forsøg med fritidspas til udsatte børn i alderen 6-10 år.

Projektet løber frem til 2014.

Socialminisgteriet gennemført i 2006-2009 en række forsøg med fritidsvejledning for at integrere udsatte børn og unge i almindelige fritidsaktiviteter sammen med andre børn og unge. En ny pose penge skal udbrede erfaringerne med disse "forsøg med fritidspas" til hele landet.

Kommunerne har kunnet søge om pengene. Ministeriet har især taget hensyn til, om der kan udvikles metoder med henblik på at integrere stærkt udsatte børn i almindelige fritidsaktiviteter.