TV der bevæger dig

Fanø tager endnu et skridt i kamp mod havneudvidelse

Esbjerg Havn har store planer om at udvide. Men i dag tog nabokommunen Fanø endnu et skridt for at bremse planerne.

Visualisering af udvidelsesetape 5 og 6. Etape 5 ses nærmest til venstre i billedet, mens etape 6 ses beliggende i søterritoriet ud for havnen. Dette er kun en skitse, det endelige resultat kan variere. Foto: TV SYD / Esbjerg Kommune

Foto af den seneste udbygning at østhavnen, som nærmer sig fuld udnyttelse, med visualisering af mulige fremtidige anlæg. Dette er kun en skitse, det endelige resultat kan variere. Foto: Esbjerg Kommune

Foto af den seneste udbygning at østhavnen, som nærmer sig fuld udnyttelse, med visualisering af mulige fremtidige anlæg. Foto: Esbjerg Havn

1 af 3

Læs også Fanø trækker FN ind i strid med Esbjerg Havn

Esbjerg Havn planer. Store planer. 

De vil udvide havnen med én million kvadratmeter, eller hvad der svarer til 140 fodboldbaner.

Derudover vil havnen bygge en 5 meter høj spunsvæg på ydersiden af den store udvidelse.

Det betyder, at afstanden mellem Esbjerg og Fanø bliver næsten halveret. Fra to til en kilometer.

Se mere om projektet

Læs mere op havneudvidelsesprojektet her, hvor der også findes yderligere oversigtstegninger.

Planerne vækker ikke just begejstring hos naboerne på Fanø. Ud over at få udsigt til en høj mur så frygter politikerne på øen også, at udvidelsen kan gå ud over Vadehavet

Fanøs borgmester, Sofie Valbjørn fra Alternativet, har blandt andet taget kontakt til Unesco under FN for at få en vurdering på, om Vadehavets status som verdensarv kan blive truet af en udvidelse af Esbjerg Havn. 

Og torsdag mødes Sofie Valbjørn med Folketingets miljøudvalg.

På billederen herunder kan du bruge pilen til at se før og efter billeder.

Der er tale om skitser, det endelige resultat kan variere. 

Set fra Halen på Fanø: Førsituationen set fra stranden / Foreløbig visualisering af en mulig fremtidig situation set fra stranden. Der er tale om skitser, det endelige resultat kan variere. 

Set fra Måde: Førsituationen set fra stranden  / Foreløbig visualisering af en mulig fremtidig situation set fra stranden.