Forening: Fuglene forsvinder

Ny rapport fra DOF - Dansk Ornitologisk Forening - viser, at det står skidt til for ynglefuglene. Det gælder især de fugle der lever nær Vadehavet.

Halvdelen af de vigtigste danske fuglelokaliteter har det dårligt, viser en ny rapport fra Dansk Ornitologisk Forening, DOF. Værst ser det ud i det åbne land og ved kysterne og allerværst ved Vadehavet.

 

Trækfuglene, der lever ude i vandet i Vadehavet, har det fint. Men ynglefuglene, der lever på katen af Vadehavet i marsk- eller engområderne trives meget dårligt og forsvinder i tusindtal fra landskabet. Det gælder for eksempel viben.

 

DOF har i rapporten udpeget de seks lokaliteter, der har det dårligste helhedsbillede, nemlig følgende:

• Løgstør Bredning
• Horsens Fjord, Svanegrunden & Endelave
• Ribe Holme & enge ved Kongeåen
• Fanø
• Rømø
• Roskilde Fjord, Selsø Sø & Kattingesøerne

 

- Det er påfaldende at tre af lokaliteterne ligger i Vadehavsområdet, som nok er den del af landet, hvor Danmark har de allerstørste internationale forpligtelser til at beskytte naturen, siger næstformand i DOF, Marco Brodde, Fanø.

 

Han opfordrer kraftigt politikerne til at gøre noget mere for de beskyttede områder ved at få etableret et bedre samarbejde mellem de mange forskellige interesser, der er knyttet til naturarbejdet. Eksempelvis landbrug, jagtforeninger, fritidsorganisationer o.s.v.

 

- Det ville klæde politikerne at sætte sig for bordeneden og tage fredningerne alvorligt. Det er ikke nok at kigge på fredningerne. Der skal faktisk arbejdes med at vedligeholde dem for at gøre områderne til bedre levesteder for yngefuglene, siger han til TV SYD.