TV der bevæger dig

Fredede og sjældne orkideer gravet op og stjålet

I løbet af weekenden er der gravet nogle fredede orkideer op og stjålet ved Sønderho Strandsø på Fanø.

Foto: Kim Fischer, FanøNatur

Det er medlemmer af foreningen FanøNatur, der har opdaget opgravningen af de fredede Maj-gøgeurt planter, der, som alle orkideer i Danmark, er fredede og ikke må graves op og flyttes hjem i en have.

- Vi har ikke så mange af dem her på Fanø, så det er ærgeligt, at den smukke plante har fristet nogen over evne, siger Søren Vinding fra NaturFanø til TV SYD.

At grave fredede planter op er strafbart på linje med at skyde et fredet dyr.

Søren Vinding, NaturFanø

Først troede Søren Vinding, at det var tørken, der var årsag til de manglende Maj-gøgeurtplanter - men så opdagede han gravehullerne.

Her ses gravehullerne, som er det eneste spor af de forsvundne orkideer. Foto: Kim Fischer, FanøNatur

- I NaturFanø overvejer vi at indgive en politianmeldelse. At grave fredede planter op er strafbart på linje med at skyde et fredet dyr, siger Søren Vinding.

Han og de øvrige aktive i NaturFanø vil nu holde ekstra øje med de to andre steder på Fanø, hvor Maj-gøgeurten vokser.

Om Maj-gøgeurt

Maj-gøgeurt er fredet.

Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.

Dens voksesteder er beskyttede efter § 3 i naturbeskyttelsesloven.

Arten er også omfattet af CITES/Washingtonkonventionen liste II /bilag A.

 

 

Mest sete på tvsyd.dk