TV der bevæger dig

Havnekonflikt i Vadehavet får nu international opmærksomhed

Udvidelsen af Esbjerg Havn skal nu kigges efter i sømmene af UNESCO. Esbjerg Kommune er blevet bedt om at undersøge, hvilke konsekvenser projektet kan have på Verdensarv Vadehavet.

Esbjerg Havn vil udvide med en million kvadratmeter, men det vil Fanø kommune ikke være med til.

Udvidelsen af Esbjerg Havn skal nu kigges efter i sømmene af UNESCO.

Slots- og Kulturstyrelsen har på foranledning af UNESCO i et brev til Esbjerg Kommune bedt kommunen om i den kommende VVM-undersøgelse for havneudvidelsen at udarbejde et særligt afsnit, om hvilke konsekvenser projektet kan have på Verdensarv Vadehavet - efter nogle retningslinjer, som UNESCOs rådgivere har udarbejdet.

På Fanø har man protesteret over Esbjergs ønske om en havneudvidelse på op mod en million kvadratmeter. 

Planerne vil blandt andet betyde, at der bliver under en kilometer mellem havnen og Fanø, og hos øens politikere er der frygt for både turisme, men ikke mindst for Vadehavets natur

UNESCOs direktør vil have svar

Det er Mechtild Rössler, direktør i UNESCO Verdensarvscenter, som har skrevet brevet. I første omgang stilet til Unescos danske ambassadør, som så har sendt det videre til Slots- og Kulturstyrelsen.

I brevet skriver Mechtild Rössler, at hun blandt andet - "vil være taknemmelig for, at de relevante myndigheder vil oplyse Verdensarvscenteret yderligere information om havneudvidelsens indvirkning på Vadehavet". 

( "I would be thankful if your authorities could provide the World Heritage Centre with further clarifications regarding the information provided, such as a map of the planned construction and the impact the construction may have on the Outstanding Universal Value of the property"). 

Når VVM-undersøgelsen er afsluttet, skal den sendes til UNESO, som så vil lade IUCN (International Union for Conservation of Nature) gennemgå den, og derefter vil UNESCO vurdere, om udvidelsen er i konflikt med den danske del af Vadehavets fortsatte status som Verdensarv.

Det var IUCN, der rådgav UNESCO, da den danske del af Vadehavet fik status som Verdensarv.

Tilfredshed på Fanø

På Fanø ser man med stor tilfredshed på, at en VVM-redegørelse også skal se på konsekvenserne, som projektet kan have på Verdensarv Vadehavet efter retningslinjer, som eksperter i IUCN har fastlagt.

- Vi er meget tilfredse med, at Esbjerg Kommune nu er pålagt at se på, hvilke konsekvenser den planlagte udvidelse af Esbjerg Havn vil have på Vadehavet, siger Christian Lorenzen, der er formand for Erhvervs-, Natur- og Teknikudvalget (K) i Fanø Kommune.

Det er helt naturligt

I Esbjerg anser borgmester Jesper Frost Rasmussen, (V), henvendelsen fra Unesco som helt naturlig.

- Det har jeg det rigtig fint med, vi har hele tiden gerne ville sikre, at naturområderne omkring Vadehavet kan gå hånd i hånd med Esbjerg Havn, som de altid har gjort, siger Jesper Frost Rasmussen og afviser samtidigt, at henvendelsen fra Unesco, som er sket på initiativ fra Fanø Kommune, forringer forholdet mellem de to nabokommuner.   

- Vi har et rigtig fint samarbejde på mange områder. I denne sag har vi lidt forskellige synspunkter, det er helt legitimt, og så længe vi holder debatten på et faktuelt grundlag, så er det jo en del af gamet. Og i sidste ende er det ikke Esbjerg Kommune, men staten, der er godkendende myndighed, og jeg er tryg ved, at de træffer beslutninger på et faktuelt grundlag, siger Esbjergs borgmester.

Mest sete på tvsyd.dk